Góc nhìn chính xác từ phía trên của Hình tam giác này là gì? — 2023

Kiểm tra sự kiên nhẫn và khả năng nhận biết chi tiết của bạn bằng cách chơi trò chơi 'Cái gì là VIew hàng đầu?' Trò chơi. Cố gắng đạt được nó trong lần thử đầu tiên, tất cả những gì bạn phải làm là suy nghĩ trong không gian ba chiều. Hãy chia sẻ kết quả của bạn trong phần bình luận!

CLUE # 1Các trang:Trang1 Trang2 Trang3 Trang4