Sử dụng 8 chính xác tám lần để tạo ra 1000? — 2024Phim Nào Để Xem?
 

Trò chơi: Cho 8 số 8: 8 8 8 8 8 8 8 8, Thêm bất kỳ số “+” nào vào giữa các số 8 để Tổng bằng 1000.

Điều này đã được trao cho chúng tôi bởi Lee Lampinski Sr., một trong những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi!

Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn cuộn xuống!Câu trả lời:Giải trình:

888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000Các cách khác để làm điều đó:

Chỉ sử dụng + - * /

# 2:(8 (8 (8 + 8) - (8 + 8) / 8)) - 8

# 3:
(888-8) + 8 × (8 + 8) - 8
((8 × (8 + 8)) - ((8 + 8 + 8) / 8)) × 8
((8 × (8 + 8)) - ((88/8) -8)) × 8
(8888-888) / 8

#4:
8 (8 × 8 + 8 × 8) -8-8-8

Bonus Riddle:

Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn cuộn xuống!

Câu trả lời:

Bạn đã hiểu đúng chưa? Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào cho trò chơi mới, vui lòng cho chúng tôi biết trong phần bình luận. Chúng tôi luôn tìm kiếm những trò chơi mới và đôi khi những trò chơi hay nhất của chúng tôi thực sự đến từ những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Nếu chúng tôi sử dụng trò chơi của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo ghi công cho bạn. Cảm ơn vì đã chơi! V

Phim Nào Để Xem?