Một nông dân có 17 con cừu, tất cả trừ 9 con chết. Còn lại bao nhiêu? — 2023

Bạn có biết người nông dân nào có 17 con cừu không? Tôi không biết, nhưng tôi biết một câu đố bắt đầu bằng, Một người nông dân có 17 con cừu… Được rồi, bạn đã sẵn sàng giải câu đố này chưa?

Một nông dân có 17 con cừu, tất cả trừ 9 con chết. Còn lại bao nhiêu?

CÂU TRẢ LỜICác trang:Trang1 Trang2