Bạn đã nhận được nó phải không? — 2023

Bạn vừa tham gia Thử thách Toán học của chúng tôi? Xem Nếu bạn hiểu đúng! Câu trả lời ở bên dưới…

Bạn có thể giải quyết điều này?

Câu trả lời:Đây là câu trả lời đúng!

Nhưng hãy đợi câu trả lời chính xác là…

Đoán còn gì nữa…Đây là cách để đạt được cả 10 và 58 và một video cũng có thể giúp bạn làm rõ điều này. Bạn nghĩ cái nào là đúng ”?

Nếu bạn có một trong hai câu trả lời này, hãy tự vỗ lưng, câu trả lời này khá khó.

Để có thêm câu đố vui Bấm vào đây